Kodipungi Lionfish juvenile

Eyefathom.com Photos - Kodipungi Lionfish juvenile

Item: 003_0014-fm

Common name: Kodipungi Lionfish
Scientific name: Pterois kodipungi
Notes: Scanned film image
Keywords: Kodipungi Lionfish, Pterois kodipungi,firefish,juvenile,
Pacific,Papua New Guinea,Milne Bay